Praktische informatie

Verloop van de behandeling

Bij Keerpunt kun je in behandeling komen vanaf 18 jaar. Na een vrijblijvende kennismaking om te ervaren of de ‘klik’ er is, beslis je of je met mij aan de gewenste ommekeer in je leven wilt werken. Na een uitgebreide intake en inventarisatie van je klachten gaan we samen het begeleidingstraject in.

Ieder traject is maatwerk. Je krijgt van tevoren een inschatting van de benodigde hoeveelheid en frequentie van de sessies. Meestal ligt dit tussen de 5 tot 10 consulten, afhankelijk van de problematiek. 

Tarieven

Vrijblijvend kennismaken

Telefonisch of in de praktijk (kostenloos)
Duur: circa ± 30 minuten.

Consult

Duur: circa ± 75 minuten
Tarief: € 120,00 vrijgesteld van BTW.

Vergoeding

Zie de informatie hieronder.

Vergoeding zorgverzekeraar

Als hypnotherapeut ben ik aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) en ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Gedeeltelijke vergoeding door zorgverzekeraars vanuit de aanvullende zorgverzekering is hierdoor mogelijk. Een verwijsbrief is niet nodig.

Op Zorgwijzer vind je een overzicht van de zorgverzekeraars die op dit moment hypnotherapie vergoeden. Hypnotherapie valt onder Complementaire Zorg, Alternatieve geneeswijzen of Natuurgeneeswijzen.

De regels rondom vergoeding van zorgkosten worden voortdurend aangescherpt en gewijzigd. Hypnotherapie wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Elke zorgverzekeraar hanteert zijn eigen voorwaarden. Wil je zeker weten of hypnotherapie bij Keerpunt wordt vergoed? Informeer dan vooraf bij jouw zorgverzekeraar.
 
NBVH registertherapeut lic. 13030
RBCZ registertherapeut 403395 R
SCAG registratienummer 10239
Kamer van Koophandel 273 73 763
AGB code praktijk 90053859

AGB zorgverlenerscode 90045202 

 Meldcode

Vanuit het lidmaatschap van de NBVH ben ik gebonden aan een beroepscode, de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling,  kwaliteitsborging en een klachtenregeling.  

 Klachten

Mocht je niet tevreden zijn over mijn behandeling of een klacht hebben, is de eerste stap om deze met met mij als therapeut te bespreken. Komen we er samen niet uit, dan kun je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de NBVH (www.hypnotherapie.nl/klachten). 

 

Ik wil graag vrijblijvend kennismaken